Via Goito 29/31 10042
Nichelino TO - ITALY
Tel +39 011 68.07.716
Fax +39 011 68.07.788
Email info@osaisrl.it